Trình chuyển đổi Microsoft Office Excel

Trình chuyển đổi EXCEL

Đôi khi cần phải trích xuất một bảng tính từ một file để chỉnh sửa các con số hoặc thêm một vài biểu đồ. Công cụ trực tuyến này giúp bạn chuyển đổi file của mình sang định dạng Excel. Nếu bạn có một bảng tính được quét dưới dạng file hình ảnh hoặc PDF, bạn cũng có thể sử dụng nhận dạng ký tự quang học (OCR) để phát hiện các bảng tính trong file nguồn của bạn như PDF và chuyển đổi nó sang Excel.

Trình chuyển đổi xlsx

Trình chuyển đổi xlsx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pdf/example.pdf)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng để chuyển đổi file của bạn sang Excel. Các trường hợp sử dụng quan trọng nhất cho chuyển đổi file là chuyển đổi từ PDF sang Excel và từ JPG sang Excel.