Trình chuyển đổi Microsoft Office Excel

Đôi khi cần phải trích xuất một bảng tính từ một file để chỉnh sửa các con số hoặc thêm một vài biểu đồ. Công cụ trực tuyến này giúp bạn chuyển đổi file của mình sang định dạng Excel. Nếu bạn có một bảng tính được quét dưới dạng file hình ảnh hoặc PDF, bạn cũng có thể sử dụng nhận dạng ký tự quang học (OCR) để phát hiện các bảng tính trong file nguồn của bạn như PDF và chuyển đổi nó sang Excel.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Trình chuyển đổi EXCEL

Chúng tôi hỗ trợ nhiều định dạng để chuyển đổi file của bạn sang Excel. Các trường hợp sử dụng quan trọng nhất cho chuyển đổi file là chuyển đổi từ PDF sang Excel và từ JPG sang Excel.