Trình chuyển đổi Microsoft Office Word

Trình chuyển đổi WORD

Chuyển đổi file của bạn sang định dạng Microsoft Office Word. Bạn có thể chuyển đổi ví dụ từ PDF sang Word, nhưng cũng có thể tải lên các file với định dạng khác, thậm chí cả file hình ảnh hoặc file được quét và trích xuất văn bản bằng nhận dạng ký tự quang học (OCR). Hãy thử xem. Định dạng file tiêu chuẩn của Word là DOCX, nhưng bạn cũng có thể chọn để chuyển đổi sang định dạng Microsoft DOC cũ hơn vì lý do tương thích.

Trình chuyển đổi docx

Trình chuyển đổi docx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/pdf/example.pdf)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Chọn định dạng mục tiêu:
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
  • Ngôn ngữ nguồn thứ 2:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại chuyển đổi file. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi PDF sang Word , JPG sang Word và tương tự.