Trình chuyển đổi Microsoft Office Word

Trình chuyển đổi WORD

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Các cài đặt tùy chọn

Chuyển đổi file của bạn sang định dạng Microsoft Office Word. Bạn có thể chuyển đổi ví dụ từ PDF sang Word, nhưng cũng có thể tải lên các file với định dạng khác, thậm chí cả file hình ảnh hoặc file được quét và trích xuất văn bản bằng nhận dạng ký tự quang học (OCR). Hãy thử xem. Định dạng file tiêu chuẩn của Word là DOCX, nhưng bạn cũng có thể chọn để chuyển đổi sang định dạng Microsoft DOC cũ hơn vì lý do tương thích.

Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại chuyển đổi file. Ví dụ: bạn có thể chuyển đổi PDF sang Word , JPG sang Word và tương tự.