Trình chuyển đổi Microsoft Office PowerPoint

Với công cụ trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi file của mình sang định dạng Microsoft PowerPoint. Bạn thậm chí có thể chuyển đổi file PDF sang bản trình bày PowerPoint có thể chỉnh sửa được.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Chuyển đổi
Các trang được quét sẽ có định dạng hình ảnh.
Chuyển đổi với OCR

Các trang được quét sẽ được chuyển đổi thành dạng văn bản có thể được chỉnh sửa được.


Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy chọn tất cả các ngôn ngữ có trong file của bạn.

Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi POWERPOINT

Chúng tôi hỗ trợ nhiều file được chuyển đổi sang định dạng PowerPoint. PDF sang PowerPoint, PNG sang Word và nhiều hơn nữa.