Trình chuyển đổi Microsoft Office PowerPoint

Trình chuyển đổi POWERPOINT

Với công cụ trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi file của mình sang định dạng Microsoft PowerPoint. Bạn thậm chí có thể chuyển đổi file PDF sang bản trình bày PowerPoint có thể chỉnh sửa được.

Trình chuyển đổi pptx

Trình chuyển đổi pptx
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/document/txt/example.txt)
 2. Chọn từ Google Drive
 1. Cài đặt tùy chọn
  • Chọn định dạng mục tiêu:
  • Sử dung OCR:
   Trợ giúp
   Nhận dạng ký tự quang học
  • Ngôn ngữ nguồn:
   Trợ giúp
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Chúng tôi hỗ trợ nhiều file được chuyển đổi sang định dạng PowerPoint. PDF sang PowerPoint, PNG sang Word và nhiều hơn nữa.